Vlaamse Vereniging voor
Mensen met een Gehoorstoornis
Opgericht in 1973
Een werking gegroeid vanuit iemand die zelf doof werd.
Een vereniging met mensen die spreken met ervaring
Met een breed aanbod aan hulp en dienstverlening
Voor alle doven en slechthorenden en iedereen die met hen omgaat
Regelmatig organiseert de VVMG activiteiten met informatie die specifiek gericht zijn naar mensen die doof zijn of slecht horen ( bvb. over oorsuizingen, technische hulpmiddelen, ...).
Tevens wordt er informatief gewerkt naar horenden ( scholen, jeugdbewegingen, ziekenhuispersoneel, ...).
VEEL MEER DAN 'NIETS KUNNEN HOREN'
Doof geboren zijn, doof worden of slecht horen  ...   Het is niet altijd gemakkelijk je staande te houden in een samenleving waarin het belangrijk is te kunnen horen. Er komt zoveel bij kijken als je doof bent of niet (of niet goed ) meer hoort. Dat wordt vaak onderschat.

Doof zijn of slecht horen wordt nog steeds weinig begrepen. Er valt immers veel meer weg dan alleen maar het horen.
Als je doof bent of slecht hoort, heeft dat gevolgen naar alle aspecten van je leven. Want communicatie is een boom met takken die breed naar alle kanten groeien
'DE' GEHOORGESTOORDE BESTAAT NIET
Je kunt doof geboren worden, maar ook op latere leeftijd doof worden.
Je kunt prelinguaal doof worden, voor je leert spreken, of postlinguaal doof, nadat je reeds taal hebt verworven.
Je kunt zwaar of minder zwaar slechthorend zijn.
Je kunt slechthorend geboren worden of het op latere leeftijd worden.

Elke situatie is anders en brengt andere moeilijkheden met zich mee. de VVMG houdt daar rekening mee.
Onze werking wordt opgedeeld naar:
-  mensen die slecht horen of op latere leeftijd gehoorgestoord werden;
-  mensen die doof geboren zijn.
VVMG zoekt administratieve vrijwilligers, bij voorkeur mensen met een gehoorstoornis. Wij passen hoervoor de wet op de vrijwilligers toe, zodat u verzekerd bent voor ongevallen en alle onkosten die u maakt voor onze vzw.