Vlaamse Vereniging voor
Mensen met een Gehoorstoornis
Opgericht in 1973
EEN UITGEBREIDE DIENSTVERLENING
Individuele hulpverlening
In principe kan men bij de VVMG terecht met alle vragen die men heeft rond de problematiek van doofheid en slechthorigheid. Geen vraag is dus te gek.
Door het brede aanbod van hulp- en dienstverlening worden deze vragen meestal binnen de VVMG behanderd. Onze werking is niet geisoleerd. In sommige gevallen kunnen wij dan ook samenwerken met andere professionele diensten waarmee wij goede contacten onderhouden. Op die manier zal elke vraag op een zo ruim mogelijke manier bekeken woorden.

Wij bieden onder meer:
-  begeleiding bij pshychosociale moeilijkheden (bvb. omgaan met conflicten,  ... );
-  sociale dienstverlening;
-  tolkendienst met orale tolken en beedigde gebarentolken;
-  bijstand dossiers bij het Vlaamse Fonds.
Klare Taal
Ook de VVMG heeft een maandblad: "Klare Taal". Verschijnt elke maand behalve juli en augustus.
Ontspanning
Omdat de boog niet altijd gespannen moet staan, zijn er ook ontspannende activiteiten zoals regelmatige uitstappen, een jongerenwerking, een praatcafé.  ...