Vlaamse Vereniging voor
Mensen met een Gehoorstoornis
Opgericht in 1973
VVMG-infodo Chatbox Regels
Chatten op de VVMG-infodo chatbox is een privilege en geen recht. Als chatter dient u zich te houden aan een aantal belangrijke regels om de chat gezellig en prettig te houden voor zowel uzelf als de anderen. U hoeft niet bang te zijn, deze regels zijn alle zeer normaal. Op deze manier kunnen we er samen een leuke chat van maken.
Indien u zich niet houdt aan de regels zal een operator (iemand met een @ voor zijn naam), ook chatmaster genoemd, u van de chat verwijderen, mogelijk zonder voorafgaande waarschuwing. Indien u meermalig in overtreding gaat, word je permanent verwijderd.
Hou er rekening mee dat het werken met de chatbox ook onderhevig is aan de Belgische wetgeving, wat maakt dat bij ernstige overtredingen het mogelijk is dat er gerechtelijke stappen worden ondernomen (hier gaat het dan vooral over spam, pesterijen, stalking, kinderporno, auteursrechten enz.)
·    De VVMG-infodo Chatbox is bedoeld voor mensen met gehoorstoornissen in het bijzonder.
·    Reclame, Internet adressen (url's), spam en alle andere boodschappen die niets te maken hebben met www.vvmg-infodo.be zijn ten strengste verboden.
·    Uitnodigen voor andere (chat)kanalen zijn niet toegelaten. (bv. MSN, ICQ, #naam chatbox , enz.)
·    Beledigingen, provocaties en elk ander storend gedrag dat de sfeer op de chat naar beneden haalt zijn niet toegelaten.
·    De verspreiding van persoonlijke gegevens over andere gebruikers, met de bedoeling hen schade toe te brengen is niet toegelaten.
·    Pornografie, kinderporno, racisme, seksuele uitdrukkingen en politiek zijn niet toegestaan.
·    Vulgair gedrag en taalgebruik is niet toegelaten. Elke vorm van vulgaire uitingen, door middel van nicknames (schuilnamen), idents, hostnames, publieke boodschappen en andere middelen zijn niet toegestaan.
·    Aanstootgevende, vulgaire, onleesbare, onnodig ingewikkelde schuilnamen (nicks) of steeds verwisselen van nick zijn niet toegestaan.
·    De uitwisseling of verspreiding van materiaal dat beschermd wordt door auteursrechten (teksten, muziek, foto's,...) of algemeen niet toegelaten is (virussen, illegale software,...), is verboden.
·    Meerdere keren inloggen (via dynamische IP-adressen (adsl, dial-up, …)) is niet toegelaten
·    Het gebruik van zogenaamde "war scripts", m.a.w. scripts die de goede werking van de chatserver schade kan toebrengen of scripts die de andere chatters nadelen kunnen bezorgen zijn niet toegelaten.
·    Het gebruik van een eigen chatprogramma, een gepersonaliseerde versie van een IRC cliet (zoals mIRC, BitchX, borgirc…) is niét toegelaten. Uitsluitend operators (mensen met een @ voor hun naam) mogen een ander programma dan de officiële chatbox gebruiken om binnen te gaan.
·    Persoonlijke conflicten tussen chatters mogen in geen geval uitgevochten worden in de kanalen. Indien nodig worden beide partijen gekicked of zelfs geband.
·    Via privé chat (ook pm (private message) genoemd) iemand anders lastig vallen is niet toegelaten
·    Clones / teveel clients per IP adres is niet toegelaten. Het is niet toegestaan meer dan 3 connecties (clients) vanaf één bepaald adres (IP adres) een verbinding te maken met de chatbox, behalve voor instellingen die voorafgaande goedkeuring kregen.
Het is ook niet toegestaan dat éénzelfde persoon onder 2 of meer schuilnamen (nicknames) op de chatbox staat.
·    Beledigingen, provocaties, pesterijen, stalking en elk ander storend gedrag is niet toegelaten
·    Vermits U komt chatten, wordt er verondersteld dat U meechat en niet gewoon komt "parkeren" op de chatbox, bij langdurige stilte is het mogelijk dat men U verwijdert.
·    Mensen die het niet goed voor hebben met de chatbox, de chatters, chatmasters, de webmaster of het Seniorennet kunnen uitgesloten worden.
·    Indien u ziet dat iemand anders overtredingen begaat, kunt u de aanwezige chatmaster(s) (mensen met een @ voor hun naam) dit even meedelen.
·    Indien u klachten heeft over een optreding van een chatmaster, kan u het beste eerst praten met de chatmaster zelf of met één van de anderen. Indien u er niet uitgeraakt, kan u uw klacht richten naar VVMG-infodo antwoord formulier <http://www.vvmg-infodo.be/antwoord.html>. Vermeld hier zoveel mogelijk gegevens (over wie, wanneer, welke situatie, wat die verkeerd deed t.o.v. de regels, enz.).
Om SeniorenNet te contacteren, zie DEZE pagina:
<http://www.vvmg-infodo.be/antwoord.html>
·    VVMG-infodo is niet verantwoordelijk voor wat haar leden versturen. Iedere auteur is zélf verantwoordelijk voor zijn eigen inbreng.
Bovenstaande regels gelden voor alle chat- boxen, zowel in de room (op de box zelf) alsook de privé chat (ook pm genoemd), met uitzondering voor de technische ploeg van VVMG-infodo.
Elke gebruiker die deze regels niet respecteert, kan zonder voorafgaande waarschuwing gestraft worden, volgens de ernst van zijn gedrag.
Straffen kunnen gaan van een waarschuwing, tijdelijke uitsluiting tot de definitieve uitsluiting.
Indien het ernstig is zal er ook contact opgenomen worden met de abuse-dienst van uw provider en mogelijk een gerechtelijke vervolging komen.